IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Vídeo educativo  Quincena 01. Día 03.

Trazado de ángulos utilizando o compás 1

Neste vídeo podes ver como debuxar ángulos de 30º, 60º, 45º e 90º utilizando unha única regra e o compás.