IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Exercicio autoavaliable  Quincena 01. Día 10.

Trazados xeométricos fundamentais no plano (segunda parte)

Realiza os seguintes exercicios utilizando o material de debuxo adecuado. Traballa con limpeza e precisión. Incorpóranse as solucións ao final.

nome arquivo ea3160101_02.pdf