IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Axenda  Quincena 01. Día 01.

Trazados xeométricos fundamentais no plano

1. Le o mail de presentación da materia e os obxectivos da quincena.
2. Estuda o documento dos contidos.
3. Debuxa nunha folla as distintas construcións xeométricas.
4. Repite aquelas construcións que che resulten máis difíciles.
5. Realiza a primeira entrega de exercicios autoavaliables. Intenta resolvelos sen mirar as solucións.
6. Consultas as FAQS.
7. Realiza a segunda entrega de exercicios autoavaliables.
8. Cubre o cuestionario e intenta obter o mellor resultado posible.
9. Le o resumo, onde encontrarás os conceptos e as construcións imprescindibles para seguir avanzando na materia.