IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Vídeo educativo  Quincena 01. Día 03.

Trazado de ángulos utilizando o compás 2

Neste vídeo explícase como trazar un ángulo de 75º utilizando unha única regra e o compás.