IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Documento  Quincena 01. Día 01.

Trazados xeométricos fundamentais no plano

No documento aparecen unha serie de conceptos e construcións xeométricas de nivel básico que é necesario dominar para continuar avanzando na materia.

nome arquivo de3160101.pdf