IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Obxectivo  Quincena 01. Día 01.

Trazados xeométricos fundamentais no plano

Resolver problemas xeométricos básicos no plano coa axuda de utensilios de debuxo convencionais.