IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Resumo  Quincena 01. Día 15.

Trazados xeométricos fundamentais no plano

Abre o arquivo que se achega.

nome arquivo re3160101.pdf