IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

FAQ  Quincena 01. Día 05.

Que signo se utiliza para indicar que dúas rectas son perpendiculares?, e paralelas?

Abre o arquivo que se achega para ver a resposta.

nome arquivo fq3160101_01.pdf