IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

FAQ  Quincena 01. Día 05.

A mediatriz é a liña que divide un segmento en dúas partes iguais?

Non, hai infinitas rectas que poden pasar polo punto medio dun segmento. A mediatriz, é a liña que divide un segmento en dúas partes iguais formando un ángulo de 90º.