IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

FAQ  Quincena 01. Día 05.

Dúas liñas paralelas poden ter algún punto en común?

As liñas rectas paralelas non se cortan en ningún punto determinado do plano, polo tanto non teñen ningún punto en común. Non obstante, hai que aclarar que todas as liñas paralelas a unha dirección determinada córtanse no infinito.