IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

FAQ  Quincena 01. Día 05.

Podemos debuxar unha liña recta dunha lonxitude determinada?

Non, a expresión é incorrecta. As rectas poden prolongarse ata o infinito, polo que non se cuantifica a súa lonxitude. Un segmento, parte dunha liña recta determinada por dous puntos, sí ten lonxitude.