IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

V:Vídeo educativo  Quincena 01. Día 01.

Presentación da guía

As Guías electrónicas para a formación a distancia son unha aplicación de internet que sistematiza o proceso de ensino- aprendizaxe no bacharelato a distancia de Galicia.

O traballo organízase en doce unidades quincenais e cada unha contén os seguintes apartados:

  • Axenda, que debes ler con atención, pois se indica paso a paso cada unha das tarefas.

  • Obxectivos, que terás que acadar ao longo deses quince días.

  • Documentos descargables: equivale aos tradicionais "apuntamentos" das materias.

  • FAQ. As dúbidas máis frecuentes atópanse neste apartado. É útil que as consultes para resolver problemas, para ampliar a información e para coñecer as dificultades que lles xurdiron a outras persoas cando estudaron esa materia.

  • Vídeos educativos: serán aqueles vídeos que che poden facilitar a comprensión de coñecementos puntuais.

  • Exercicios autoavaliables (con solucións), onde poderás aplicar o que aprendiches a través do documento de contidos. É recomendable que mires as respostas propostas para corrixir erros e afianzar os coñecementos adquiridos. Atoparás, polo menos, dúas entregas: unha despois dos documentos descargables e outra, unha vez realizado o cuestionario.

  • Exercicios para enviar á titoría. Aparecen dous por avaliación e son propostas de exercicios que corrixirá o teu profesorado.

  • Cuestionario, onde poderás comprobar o grao de consecución dos obxectivos marcados para esa quincena.

  • Resumos. Atoparalos ao finalizar cada quincena e axudaranche no último repaso.