IES San Clemente. Plataforma para a formación a distancia de Bacharelato.

Asignatura: Debuxo técnico I

Vídeo educativo  Quincena 01. Día 06.

TRAZADOS CO ESCUADRO E O CARTABÓN