IES San Clemente

IES San Clemente

Guías electrónicas de bacharelato

Os contidos asociados as guías electrónicas de bacharelato foron desenvolvidos por equipos de traballo conformados por profesorado de distintos centros da Comunidade galega e coordinados polo IES San Clemente co financiamento da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Este sitio web está optimizado para dispositivos móbiles, tablets e buscadores e foi realizado polo profesor de informática do IES San Clemente José Campos Suárez (webmaster).


Envíenos unha mensaxe

Datos de contacto

IES San Clemente
Rúa San Clemente s/n. 15705 - Santiago de Compostela.

Tlf: 981 580 496 - 981 580 366

ies.sanclemente@edu.xunta.es